Welkom / Welcome

Ik bestudeer verhoudingen tussen mensen, de mens en zijn omgeving en de mens te midden van machtsstructuren. Albert Camus is voor mij een inspirator. In zijn romans laat hij steeds weer zien dat het nastreven van een onbaatzuchtig menselijk leven lastig maar lovenswaardig is.

Ik werk graag in de driehoek van gemeenschap, kunst en wetenschap. En probeer mensen uit te dagen stappen te zetten met elkaar op actuele thema’s


I study the relationships between people, people and their environment, and people within power structures. I admire Albert Camus. Through his novels he shows that the aspiration of an altruistic human life is difficult but praiseworthy.

I love to work in the triangle of society, art and science. And try to challenge people to make steps towards change on actual theme’s


(Aan de inhoud van deze website wordt gewerkt / This website is under construction.)