OPEN SPACE 19 februari 2021

De eindevaluatie OPEN SPACE is voor alle mensen die betrokken zijn geweest bij Gronings Vuur.

Vrijdag 19 februari 2021 vindt de eindevaluatie van Gronings Vuur plaats in theater vanBeresteyn in Veendam. Eigenlijk is de eindevaluatie geen einde maar een begin: het begin van het vervolg op Gronings Vuur! De inschrijving start binnenkort, deelname is GRATIS.

Geef kunst en cultuur in je eigen regio vorm!

De provincie Groningen neemt de resultaten van deze evaluatie mee in de gesprekken die zij met gemeenten, cultuurplatforms, VRIJDAG gaan voeren over het aanjagen van nieuwe ambities in de regio en een concreet cultuurprogramma. Streven is weer om de verbinding tussen cultuur en maatschappelijke opgaven te stimuleren en de culturele infrastructuur in de regio te versterken.

Om het vervolg op Gronings Vuur voor ons te zien hebben we jou nodig. Jouw inzichten, jouw kennis en jouw expertise. Welke verbindingen wil jij graag verder brengen, en welke volgende stappen zijn wat jouw betreft nodig? 

Evaluatie is voor betrokkenen bij Gronings Vuur

De eindevaluatie is voor alle mensen die betrokken zijn geweest bij Gronings Vuur, van beleidsmedewerker tot kunstenaar en van regisseur tot bevlogen vrijwilliger. Het evaluerend onderzoek van dr. Gwenda van der Vaart van de Rijksuniversiteit Groningen is één van de vertrekpunten. Jouw ervaringen en jouw perspectief zijn de basis voor de vervolgstappen. 

OPEN SPACE wat is dat?

De evaluatie vindt plaatst in de vorm van een Open Space bijeenkomst. Dat is een bijeenkomst zonder vantevoren vastgestelde agenda. Na een briefing wordt het programma door de deelnemers zelf ter plekke ontwikkeld én uitgevoerd. 

Door Corona veranderen de omstandigheden snel, we beslissen daarom in januari hoe we de Open Space gaan doen: ‘in het echt’, online of hybride. Wat het ook wordt, we hopen dat je erbij wilt zijn. Wordt het online? Dan zorgen we voor goede interactie, een aangepast programma, gezelligheid én lange pauzes.

Evaluerend onderzoek van dr. Gwenda van der Vaart

Dr. Gwenda van der Vaart van de R.U.G. doet evaluerend onderzoek voor het project Gronings Vuur. Alle deelnemers van deze OPEN SPACE krijgen voor 19 februari 2021 het onderzoeksrapport toegestuurd.

Binnen het evaluerende onderzoek staan twee zaken centraal:

  • Het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie Groningen.
  • Het met kunst en cultuur bijdragen aan de bewustwording van inwoners van een of meerdere maatschappelijke thema’s die in hun eigen gemeente spelen.

Wat is een OPEN SPACE bijeenkomst?

Een OPEN SPACE bijeenkomst is een bijeenkomst zonder tevoren vastgestelde agenda. Na een briefing wordt het programma door de deelnemers zelf ter plekke ontwikkeld én uitgevoerd.

Kunstenaar, facilitator Jantine Wijnja geeft deze OPEN SPACE voor Gronings Vuur vorm.

De exacte aanvang- en afsluittijd worden nog bekend gemaakt, het is een dag (niet avond) vullend programma.