Gea Smidt

Videoverslag op Youtube

Actueel

14 juni was het slotfeest van het 400 jarig bestaan van de RUG. De Maskerade liep vanaf 19.00 uur lopen vanaf de Ossenmarkt door de binnenstad. Folders werden uitgedeeld met informatie over deze hedendaagse Maskerade. Mijn project Triomftocht ‘Thuis in de wijk’ wordt als volgt omschreven: Studenten en stadjers bewegen een huis, hun ‘thuis’ voort. Ze verbeelden hoe zij duurzaam met elkaar samen willen leven. U ziet een groene, sociale, sportieve, feestelijke en communicatieve samenleving waar voor iedereen plek en waardering is. Vraagt u zich nu af: hoe woon ik in mijn wijk en wat vind ik ….

Communicatie over het project tijdens het maakproces april – mei

Artikel in Dagblad van het Noorden

Het Dagblad van het Noorden heeft verslag gedaan van de generale repetitie die we 21 mei hebben gehouden.

Via facebook kan je kennis maken met het project Triomftocht ‘Thuis in de Wijk’

100 jaren geleden was het ook gebruikelijk tipjes van de sluier op te lichten over de maskerade!

Studenten en stadjers aan het werk

Samen met studentenvereningen GYAS, Commotie, NSG en de wijk De Rivierenbuurt heb ik een artistiek concept ontwikkeld voor een mobiel kunstwerk die meebeweegt in de grote optocht Maskerade gemaakt. Zie ook foto van maquette in de slideshow.Vanaf 2 april hebben studenten en stadjers in de werkplaats Alles Haaks aan de mobiele objecten en de taferelen en kleding gewerkt! Ook hebben studenten in de wijk De Rivierenbuurt wijkbewoners warm gemaakt voor het project. In de wijk is groene kleding en lakens voor de spandoeken in gezameld. Er een link naar de stad Groningen gelegd, via allerlei media is aandacht besteeds aan dit project. Studenten met de wijkbewoners gesproken over samenleven in de wijk en wat zij belangrijk vinden. Dit hebben we vertaald in leuzen die te zien zijn tijdens de optocht! Het thema in dit concept is duurzaam samenleven in een wijk. Zowel studenten en stadjers vinden het belangrijk goed met elkaar samen te wonen en onderzoeken in dit project wat hierin belangrijk is en laten hun eigen vertaling hier van zien.

Een artikel is gepubliceerd in het Alumniblad, Gea, Hans en Lennart zijn geinterviewd.

Magazine voor alumni en relaties, nummer 1, april 2014

Broerstraat 5, Magazine voor alumni en relaties, nummer 1, april 2014

Informatie parade

De Rijksuniversiteit te Groningen organiseert in het kader van haar 400-jarig bestaan (80e lustrum) een Parade die te zien zal zijn op 14 juni 2014. Zeven kunstenaars zijn uitgenodigd om ieder samen met 3 studentenverenigingen en een wijk in Groningen tot een mobiel kunstobject te komen dat laat zien wat er in de stad leeft in relatie tot de thema’s van de universiteit (healthy aging, duurzame energie en duurzame samenleving). Ik ben 1 van de zeven kunstenaars die samen met de studentenverenigingen GYAS, Commotie, Navigators en de wijk De Rivierenbuurt inmiddels een concept voor een mobiele bijdrage aan de parade heeft gemaakt. In de komende periode wordt dit concept uitgevoerd om 14 juni mee te gaan in de Parade. De Parade begint om 19.15 vanaf de Ossenmarkt, we lopen via Lopendediep, Kijk in ‘t Jatbrug, Stoeldraaierstraat, Akerkhof, Munnikenholm, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat, naar de Grote Markt en via Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Ebbingestraat en Spilsluizen weer terug naar de Ossenmarkt.

Achtergrond

De 400ste verjaardag van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangegrepen om de traditie van Maskerades in ere te herstellen. Door er een hedendaagse twist aan te geven wordt de Maskerade ‘Move-it!’ een uniek samenwerkingsevenement! De Maskerade is een oude lustrumtraditie van de universiteit waarbij studenten gekostumeerd in optocht door de stad bewogen en daarbij historische figuren en verhalen uitbeeldden. Deze traditie is later uitgebreid met serenades en openluchttheater. De laatste Maskerade vond plaats in 1914, straks precies 100 jaar geleden. Op vier momenten zal de Maskerade ‘Move-it!’ als een rode draad terugkomen tijdens de RUG400-festiviteiten. De overkoepelende naam ‘Move-it!’ staat voor de vooruitgang en ontwikkeling van de universiteit en voor het dynamische karakter van de Maskerade. De vier onderdelen heten Serenade, Promenade, Parade en Grand Finale. In de aanloop naar deze evenementen werken studenten en stadjers met kunstenaars nauw samen. Een onderliggend doel van de Maskerade ‘Move-it!’ is namelijk het dichter bij elkaar brengen van de inwoners van Groningen.

Er zijn meer activiteiten in het lustrumjaar: http://www.rug400.nl/nl/agenda/maskerade-move-it