Gea Smidt

Op het noordwestelijke puntje van Centraal Sulawesi ligt het oude havenstadje Donggala. Donggala is strategisch gelegen langs de belangrijke handelsroute Makassar Strait. Donggala was een beroemde havenstad en handelspost waar mensen en schepen vanuit heel Azië sinds de 15de eeuw kwamen om handel te drijven. Ook Nederland speelde er een belangrijke rol in de florerende kopra-handel eind 19e en begin 20e eeuw. Kopra is het gedroogde vruchtvlees van de kokosnoot en een belangrijke grondstof voor o.a. margarine.

Nederlandse sporen zijn nog duidelijk aanwezig in de architectuur van de stad: de kopra-opslagloodsen en vele andere gebouwen hebben grote, historische waarde.

Gea Smidt is door De PeerGrouP eind 2015 gevraagd om namens De PeerGrouP met de Indonesische culturele organisatie Kelola na de denken over het concept voor een cultureel evenement in Donggala. Gea Smidt is namens de PeerGrouP in juli 2016 afgereisd naar Donggalae om samen met Egbert Wits van Kelola en het Donggala Arts Council dit evenement vorm te geven. Doel van het evenement moest zijn om de aandacht van de bewoners te vestigen op het rijke maritieme verleden van hun stad. De samenwerking heeft uiteindelijk geresulteerd in een 3-daags festival, To Donggalae, begin september 2016.

To Donggalaé
To Donggalaé betekent ‘de mensen van Donggala’. Het festival vond plaats van 4 t/m 6 september 2016 in vier aaneengesloten straten in het oude centrum en had de vorm van een culturele pasar malam. Meer dan 2.000 bezoekers genoten van theater, video, traditioneel eten, modeshow, optocht, muziek, exposities en presentaties, allen gemaakt met en door de inwoners van Donggala. Scholieren presenteerden tijdens het festival de uitkomsten van hun onderzoek Sensus: wat vinden de bewoners van hun stad Donggala?

In zeven weken is toegewerkt naar dit festival. Door de samenwerking te zoeken met de bewoners is To Donggala een echt gemeenschapsproject geworden. Meer dan 300 mensen uit Donggala – bewoners, kunstenaars, scholieren, studenten en ambtenaren – hebben meegewerkt aan het festival. De mensen in Donggala hebben hun eigen historie en kracht kunnen ontdekken. To Donggalae werd door deze aanpak een festival voor en door de mensen en als zodanig omarmd.

Memorandum of Understanding
Op 5 september 2016 hebben de gemeente, de Highschool, de Arts Council, de PeerGrouP en de regisseur een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend en zo de intentie uitgesproken voor een vervolgeditie van dit festival in 2017.

We hebben Donggala Arts Council bij de organisatie van een filmfestival op 16, 17 en 18 december 2016 begeleid. Op dit moment werk ik voor de PeerGrouP met Kelola aan een driejarig project om Donggala’s erfgoed te ontsluiting en te behouden, mede ook ten bate van de welvaart van de mensen in Donggala. Van 9 tot 21 februari 2019 onderzoeken we de haalbaarheid van dit driejarig project in Donggala.

Het project To Donggalaé 2016 is mogelijk gemaakt door de het Shared Heritage Fonds van de Nederlandse ambassade. De PeerGrouP heeft kunnen participeren in het project door een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten.