Gea Smidt

kleingea-360x540

Ik bestudeer verhoudingen tussen mensen, de mens en zijn omgeving en de mens te midden van machtsstructuren. Albert Camus is voor mij een inspirator. In zijn romans laat hij steeds weer zien dat het nastreven van een onbaatzuchtig menselijk leven lastig maar lovenswaardig is.